iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wlkp.

GDDKiA musi postawić dodatkowe ekrany akustyczne

Zdjęcie: umostrow.pl
Chodzi o odcinek obwodnicy Ostrowa Wlkp., odnoszący się do osiedla Pruślin, którego mieszkańcy od lat powtarzają, że ruch ciężkiego transportu wywołuje ogromny hałas.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego nałożył na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, na nieruchomości położone wzdłuż drogi ekspresowej S11 (obwodnica Ostrowa). W ciągu 5 lat od uprawomocnienia się decyzji staną tu ekrany akustyczne, które pozwolą na minimalizację hałasu drogowego.

 

- Jako miejski samorząd konsekwentnie, niemal przez 4 lata, wspieraliśmy Radę Osiedla "Pruślin" i naszych mieszkańców w tej sprawie. Podejmowaliśmy liczne interwencje we właściwych instytucjach. Wszystkie pisma w tej sprawie, które trafiały do ostrowskiego urzędu od mieszkańców, były na bieżąco, z pismem przewodnim Prezydenta Miasta, przekazywane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego to pozytywny efekt naszych wspólnych starań, ale przede wszystkim wynik wytrwałości mieszkańców – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wlkp. 

 

Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego poprzedzona została analizą przeprowadzonych pomiarów hałasu, które wykazały przekroczenie norm o 7 dB. Postawione ekrany akustyczne łącznie będą miały 4262 metrów długości, a ich wysokość będzie sięgała od 2 do 6 metrów. 

 

(alf)


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również