iOstrowWlkp.pl reklamy
Praca

Fundusze na założenie własnej firmy

Myślisz o założeniu własnej firmy, ale zastanawiasz się skąd wziąć pieniądze na postawienie pierwszych kroków? Już wyjaśniamy!

Prowadzenie firmy wymaga dużej znajomości nie tylko rynku, ale również przepisów. Dodatkowo każdy, kto chce otworzyć własną działalność gospodarczą, musi się liczyć z tym, że początkująca firma pochłonie sporo nakładów finansowych. Wiele osób szybko odpuszcza więc taki pomysł, właśnie ze względu na brak wkładu początkowego. Zakładając jednak własny biznes, możemy skorzystać ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy.

 

Środki z Funduszu Pracy

Środki z Funduszy Pracy to jedna z lepszych metod na pozyskanie środków finansowych na założenie własnego biznesu. Dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy to bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla osób, które są zarejestrowane, jako osoby bezrobotne. Można ubiegać się o takie środki, jeśli:

 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie prowadziłeś działalności gospodarczej ani nie posiadałeś wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku posiadania wpisu - oświadczysz o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

 • zakładaną działalność będziesz prowadzić przez minimum 12 miesięcy,

 • wykorzystasz otrzymane środki zgodnie z przeznaczeniem,

 • nie skorzystałeś ze środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

 • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny:

 • propozycji odpowiedniego zatrudnienia,

 • innej pracy zarobkowej,

 • szkolenia,

 • stażu,

 • przygotowania zawodowego dorosłych,

 • wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,

 • udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,

 • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przerwałeś z własnej winy:

  • szkolenia,

  • stażu,

  • przygotowania zawodowego dorosłych,

  • wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych,

  • udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,

 • zamierzasz prowadzić działalność na terenie Polski.

 

Środki z Unii Europejskiej

Środki z Unii Europejskiej można pozyskać w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach programu znalazły się działania skierowane do bezrobotnych młodych osób (15-29 lat). Osoby zainteresowane mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa, doradztwo i szkolenie, które umożliwi im uzyskanie wiedzy i umiejętności, które będą niezbędne do podjęcia i prowadzenia biznesu oraz o wsparcie pomostowe.

 

Źródło: zielonalinia.gov.pl
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również