iOstrowWlkp.pl reklamy
Praca

Firma na próbę, czyli działalność nierejestrowana.

Istnieje coś takiego, jak firma na próbę. To znaczy, że osoba, która wcześniej prowadziła działalność gospodarczą i z jakichś względów ją zamknęła, może po upływie konkretnego czasu otworzyć firmę na próbę, która nie będzie musiała być zarejestrowana.

Pomysł na firmę na próbę dotyczy osób fizycznych, które wcześniej nie prowadziły firmy, bądź ją zamknęły. Ważne, by od daty zamknięcia działalności upłynęło 60 miesięcy! Taka osoba może zająć się handlem lub świadczyć usługi bez konieczności rejestracji. Oczywiście są od tego odstępstwa. Zwolnienie z obowiązku będzie obowiązywać do momentu, aż przychód nie przekroczy 50 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w każdym miesiącu. W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2 250 zł, miesięczny przychód nie może więc przekroczyć 1 125 zł. Osoba prowadząca taką niezarejestrowaną działalność nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie może więc skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej chyba, że odprowadza składki z innych tytułów. Okres ten nie zostanie również zaliczony do emerytury.

 

Przepisy nie narzucają przez jaki okres można prowadzić działalność, która nie będzie zarejestrowana.

 

 

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również