iOstrowWlkp.pl reklamy
Zdrowie

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jak ją wyrobić?

W trakcie urlopów również zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest otrzymanie pomocy medycznej. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Jak ją wyrobić?

EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom które posiadają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

 

Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa człon­kowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współpłacenia, również ponosi takie koszty.

 

Idąc do lekarza upewnij się, że działa on w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o wydanie EKUZ można znaleźć TUTAJ.

Źródło: NFZ

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również