iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Elektrociepłownia - inwestycją zgody i na pokolenia

W środowe popołudnie Grupa Kapitałowa Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowała w formie online, w ramach konsultacji społecznych, związanych z planowaną budową elektrociepłowni na biomastę i paliwa alternatywne w Ostrowie Wlkp., spotkanie doradców naukowych uczestniczących w projekcie, z mieszkańcami miasta.

- Podczas dzisiejszego spotkania chcieliśmy z państwem przedyskutować, rozwiać pewne wątpliwości czy też odpowiedzieć na wszelkie pytania, które się u Państwa zrodzą. Wszelkie nasze działania, które podejmujemy w grupie kapitałowej, podejmujemy z myślą o przyszłych pokoleniach. Staramy się przewidywać, którymi drogami, jak będzie podążała i rozwijała się gospodarka - zapewniał Bartosz Ziółkowski, prezes GK CRK S.A. w Ostrowie Wlkp.

Zgodnie z założeniami projektowymi, instalacja ma powstać w strefie przemysłowej przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wlkp., choć pod uwagę brane były jeszcze cztery inne lokalizacje.

- Po ocenie zarówno pod kątem zapisów formalnych dotyczących danego terenu, wielkości, kształtu, odległości od przyłączy energetycznych, sieci ciepłowniczych czy logistyki związanej z dostarczaniem paliwa, wybrana została lokalizacja Kuźni przy Wrocławskiej - wyjaśniał dr inż. Krzysztof Haziak, współautor koncepcji ostrowskiej elektrociepłowni.

Działka, na której ma stanąć instalacja, jest własnością miasta, a najbliższe zabudowania oddalone są od tego terenu o około 330 metrów. Zaś w elektrociepłowni, ciepło oraz energia elektryczna dla miasta Ostrowa Wlkp., ma być pozyskiwana w procesie spalania odpadów komunalnych oraz biomasy. Jak wskazywali eksperci, dotychczas na terenie Polski powstało 8 podobnych instalacji. Elektrociepłownia ma być receptą na kłopot związany z rosnącą ilością odpadów trafiających do RZZO w Ostrowie Wlkp. oraz kosztów dotyczących ich zagospodarowania.

Mieszkańców zaś ciekawiło m.in. to, kiedy, przy założeniu, że konsultacje zakończą się pozytywnym finałem, uruchomiona zostanie elektrociepłownia i czy będzie ona bezpieczna dla ich zdrowia.

- Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i tworzenie tej inwestycji, to przede wszystkim dyskusja na tym etapie i rozmowa, ponieważ musi być to inwestycja zgody. Jeżeli przejdziemy te konsultacje wspólnie i wspólnie podejmiemy decyzje że warto, to rozpocznie się okres przygotowania dokumentacji (m. in. uzyskanie decyzji środowiskowych - przyp. red.) a dopiero w dalszym etapie kolejne prace - tłumaczył prezes Ziółkowski.

Szacuje się, że zakończenie prac budowlanym będzie miało miejsce w połowie 2025 r. A co z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom miasta w szczególności tej grupy, która będzie mieszkała najbliżej instalacji?

- Przy tak ostrych wymaganiach praktycznie nie ma możliwości, żeby ta instalacja w jakikolwiek sposób wpływała na otoczenie a już na pewno nie na zdrowie sąsiadów. Myślę, że te deklaracje, zapewnienia czy zapisy na papierze, można skonfrontować ze stanem na istniejących już instalacjach, bo wystarczy mieć informacje z tych instalacji, jak te standardy są dotrzymywane, i jak żyje się mieszkańcom terenów sąsiednich z tymi instalacjami. Na pewno uzyskają państwo zapewnienia, że ten stan, który w tej chwili mieszkańcy obserwują jest lepszy i taki, jaki każdy by sobie życzył wiedząc, że taka instalacja w sąsiedztwie się znajduje. Jestem przekonany, że taki standard osiągany będzie także na instalacji w Ostrowie Wlkp. - wskazywał dr inż. Krzysztof Haziak.

Niebawem opublikujemy kolejne pytania oraz odpowiedzi, które padły podczas spotkania.

(alf)


Tagi: ostrów, crk
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również