iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Ekonomiści na stażu w słonecznej Andaluzji

2022-02-09 07:02:00
Zdjęcie: powiat-ostrowski.pl

Z końcem stycznia 16 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego, pod opieką nauczycieli szkoły rozpoczęło swoje staże zawodowe w hiszpańskich firmach branży logistycznej w słonecznej Maladze, w regionie Andaluzja.


Doskonalenie zawodowe uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk jest realizowane w ramach projektu Zespołu Szkół Ekonomicznych pn.: „Doskonalenie kompetencji zawodowych i świadomości europejskich uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa finansowa zakładała realizację projektu w okresie 1.10.20-30.09.22, jednak pandemia COVID-19 wstrzymała realizację działań projektowych w 2021 r.

W ramach projektu uczestniczyć będzie łącznie 64 uczniów ZSE, pod opieką 8 nauczycieli. Swoje kompetencje zawodowe doskonalić będzie także 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Uczniowie będą realizować swoje staże w następujących zawodach, terminach i miejscach:

  • Gr. 1 – 16 uczniów w zawodzie technik logistyk – staż zawodowy obecnie realizowany w hiszpańskich firmach branży logistycznej w Maladze.

  • Gr. 2 – 16 uczniów w zawodzie technik ekonomista – staż zawodowy realizowany w niemieckim centrum kształcenia praktycznego w regionie Turyngia, w marcu 22.

  • Gr. 3 - 16 uczniów w zawodzie technik logistyk – staż zawodowy realizowany w hiszpańskich firmach branży logistycznej w Maladze, w maju 22.

  • Gr. 4 - 16 uczniów w zawodzie technik ekonomista – staż zawodowy realizowany w irlandzkich firmach branży ekonomicznej w okolicach miasta Cork, w maju 22.

  • Gr. 5 – 7 nauczycieli zawodowych przedmiotów logistycznych – staż zawodowy realizowany na zasadzie „job shadowing” w hiszpańskich firmach branży logistycznej.

Celem projektu jest nabycie praktycznych doświadczeń zawodowych za granicą oraz podwyższenie umiejętności uczestników projektu – uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Realizacja samego projektu jest elementem wdrażania przez Dyrekcję Zespołu Szkół Ekonomicznych przyjętej strategii umiędzynarodowienia działalności edukacyjnej placówki. Nowością jest rozpoczęcie współpracy międzynarodowej z hiszpańską instytucją partnerską w Maladze jako element wdrożenia innowacji w nauczaniu języka hiszpańskiego w szkole. Współpraca międzynarodowa podnosi jakość pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych, poprawia proces kształcenia i jest ważnym elementem kulturoznawczym.

Źródło: powiat-ostrowski.plCzytaj również

BISTRO NA TALERZU 3