iOstrowWlkp.pl reklamy
Nowe Skalmierzyce

Dziura dziurę goni, ale...

Jeszcze w lutym zostaną wybrani wykonawcy pierwszych w tym roku inwestycji związanych z przebudowami dróg gminnych: ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach, ul. Słonecznej w Fabianowie oraz ulicy Wierzbowej w Węgrach.

Zakres prac przy ulicy Krótkiej w Nowych Skalmierzycach będzie obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodników oraz poboczy z kostki brukowej od końca tej ulicy do wjazdu na osiedle od strony ulicy Jabłonkowej w Śliwnikach – długość odcinka to 232 metry. Szerokość jezdni wyniesie 5 metrów, natomiast chodników – do 2 metrów. Wykonawca na zakończenie zadania będzie miał czas do 30 czerwca.

 

Drugie zadanie to przebudowa ulicy Słonecznej w Fabianowie łączącej ulice Środkową z Wiejską w Ociążu. Przedsięwzięcie będzie wiązało się z wykonaniem nowego asfaltu na odcinku 1,1 km. Zaplanowano także budowę chodnika, wjazdów do posesji i na pola oraz odwodnienia w postaci rowów. Na inwestycję władze Nowych Skalmierzyc pozyskały największe w historii samorządu dofinansowanie z zewnątrz związane ze wsparciem budowy dróg gminnych. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW na lata 2014-2020, a ich wysokość to 1 364 976 zł. Prace mają być sfinalizowane na koniec sierpnia.

 

Z kolei przebudowa ulicy Wierzbowej we Węgrach obejmuje położenie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 240 metrów od strony skrzyżowania z ulicami Bursztynową i Łąkową. Zarówno pobocza, jak i wjazdy do posesji i na pola zostaną umocnione kruszywem. Szerokość jezdni wyniesie 4 metry. Zakończenie prac przewidywane jest na 31 maja.

 

 
- Fotorelacja -


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również