iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Dzienny Dom „Senior+” zaprasza!

2021-12-13 14:12:00
Zdjęcie: umostrow.pl
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w nowopowstałym Dziennym Domu „Senior+” przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim proszone są o złożenie stosownych dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego 17 w Ostrowie Wielkopolskim.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek
  • zaświadczenie z ZUS za miesiąc listopad 2021 roku o wysokości świadczenia emerytalnego lub odcinek od renty lub emerytury za miesiąc listopad 2021 roku
  • kserokopia decyzji waloryzacyjnej z marca 2021 roku
  • w przypadku posiadania stopnia niepełnosprawności - kserokopię orzeczenia.

 

Dzienny Dom „Senior+” rozpocznie działalność od 1 stycznia 2022 roku, będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.

Celem głównym pobytu jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz aktywizacji społecznej. W ramach pobytu seniorzy korzystać będą m.in. z usług opiekuńczych, socjalnych, w tym  z wyżywienia (śniadania i obiady), z usług rekreacyjno–kulturalnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, poradnictwa specjalistycznego, terapii zajęciowej grupowej oraz indywidualnej.

Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo – mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego.

Korzystanie z Dziennego Domu „Senior+” może być nieodpłatne lub odpłatne w zależności od dochodów uczestnika. Zasady odpłatności ustaliła Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Zgodnie z obowiązującym statutem do Dziennego Domu „Senior+” zostają przyjęci mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, którzy spełniają jeden z niżej wymienionych kryteriów:

  • posiadają niskie dochody
  • są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego posiadają złe warunki mieszkaniowe
  • są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego
  • są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu przepisów z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Źródło: umostrow.pl


Czytaj również

ALFALINE HURTOWNIA ELEKTRYCZNA OSTRÓW WLKP.
POLUB NAS NA FACEBOOK