iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Dystrybucja tabletek jodku potasu w Ostrowie Wielkopolskim - ważne informacje

W Ostrowie Wielkopolskim przygotowanych jest 16 punktów wydawania tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radioaktywnego. Na razie pozostają one zamknięte, ponieważ takie zagrożenie nie występuje. Tabletki wydawane będą mieszkańcom, w wieku do 60 roku życia.

Punkty działać będą w publicznych szkołach podstawowych, szkole podstawowej Edukator, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Transportowo- Elektrycznych, Ostrowskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w budynku po dawnym Kinie Komeda. W sumie to 191 stanowisk, które obsługiwać będzie prawie 700 osób.

Do każdego punktu przypisane zostały ulice, wszystko po to by maksymalnie skrócić czas oczekiwania na otrzymanie tabletek.

W przesłanym załączniku, znajduje się szczegółowa lista punktów dystrybucji tabletek jodku potasu. Prosimy o zapoznanie się z adresami punktów oraz przypisanymi do każdego adresu ulicami.

W przypadku zagrożenia prosimy, by po tabletki zgłaszała się jedna dorosła osoba z danego gospodarstwa domowego. To pozwoli uniknąć tłumu i usprawni wydawanie tabletek.

W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany m.in.: w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do tego momentu punkty wydawania jodku potasu pozostają zamknięte.

 

 WYKAZ ULIC 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również