iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Dwa nowe etaty w urzędzie

W ostatnim czasie doszło do zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Administracja prezydenta miasta „wzbogaciła się“ o kolejne dwa etaty - stanowisko koordynatora ds. zapewnienia dostępności oraz zastępcy dyrektora kancelarii prezydenta miasta. Ta kwestią zainteresował się jeden z ostrowskich radnych.

- Do tej pory dyrektor kancelarii nie potrzebował zastępcy, żeby realizować swoje zadania. Nie było także potrzeby stworzenia specjalnego stanowiska do tego, aby urząd miejski był dostępny, tak na prawdę nie wiadomo dla kogo ma być dostępny, bo dla mieszkańców myślę, że mimo pandemii w tym czasie był otwarty - zwracał uwagę radny, Jakub Paduch i jednocześnie dopytywał jaki był powód stworzenia dwóch dodatkowych etatów w urzędzie oraz zażądał wyliczenia kosztów utrzymania etatów dyrektora kancelarii prezydenta miasta, jego zastępcy oraz stanowiska koordynatora ds. dostępności.  

 

Prezydent wyjaśniła, że utworzenie stanowiska koordynatora ds. zapewnienia dostępności, było wymogiem ustawowym z lipca 2019 r.

- Byliśmy zobowiązani przepisami prawa do powołania do życia takiego stanowiska jakim właśnie jest koordynator ds. dostępności - tłumaczyła Beata Klimek, prezydent miasta Ostrowa Wlkp.

 

Z kolei Andrzej Baraniak, sekretarz miasta Ostrowa Wlkp. uszczegółowił, iż przepis ten obliguje każdy organ administracji publicznej do wyznaczenia choćby jednej osoby do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności. Sprawa rozbija się m.in. o ułatwienie osobom z niepełnosprawnością dostępu do usług publicznych.

 

Natomiast podczas sesji, urzędnicy nie odnieśli się do drugiej części interpelacji radnego Paducha, dotyczącej kosztów utrzymania etatów dyrektora kancelarii prezydenta miasta, jego zastępcy oraz stanowiska koordynatora ds. dostępności a także zasadności powołania stanowiska zastępcy dyrektora kancelarii. Odpowiedź ma otrzymać na piśmie.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również