iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Dotacje na zabytki, termin dobiega końca

2021-10-19 08:10:00
Do 30 października można składać wnioski na uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Ostrowa Wielkopolskiego na remont obiektu w 2022 r. Termin ten jest nieprzekraczalny.

O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Adresatem Wniosku (wg obowiązującego wzoru)  jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Al. Powstańców  Wielkopolskich 18, I piętro, pokój  130 , tel. 62 582-21-30, fax  62 736-64-07.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim,Miejski Konserwator Zabytków, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, II piętro, p. nr 224, tel. 62 5822224, e-mail: mkz@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.

Źródło: umostrow.pl


Czytaj również

ALFALINE HURTOWNIA ELEKTRYCZNA OSTRÓW WLKP.
POLUB NAS NA FACEBOOK