iOstrowWlkp.pl reklamy
Sieroszewice

Dopłaty do wody i ścieków bez zmian

Radni gminy Sieroszewice jednogłośnie poparli zaproponowane przez wójta utrzymanie na dotychczasowym poziomie wysokości dopłat z budżetu do metra sześciennego wody oraz metra sześciennego ścieków. Szacuje się, że taki krok będzie kosztował gminny budżet około 160 tys. zł.
Dopłaty będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Ustala się dopłatę dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy Sieroszewice w wysokości 0,18 zł brutto za każdy 1 m3 wody oraz dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków dla w wysokości 1 zł brutto za każdy 1 m3 ścieków.

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również