iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Dofinansowanie na prace konserwatorskie

Zdjęcie: Archiwum

W tym roku po raz kolejny będzie można starać się o dofinansowanie prac związanych z konserwacją, restauracją zabytków oraz roboty budowlane prowadzone przy zabytkach by ratować cenne zabytki powiatu ostrowskiego. Do 30 września można składać wnioski kierowane do zarządu powiatu ostrowskiego.

Dzięki powiatowym dotacjom na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego w ostatnich latach odnowiono kilkanaście obiektów, wśród których były nie tylko budynki czy okazałe eksponaty ale także najmniejsze detale. Przed niszczeniem uratowane zostały m.in. wnętrza budynków, ołtarze w kościołach, krzyże, także te przydrożne, rzeźby, obrazy, figury czy dekoracje.

- W bieżącym roku budżetowym powiat ostrowski przeznaczył rekordowe 175 tys. zł na dofinansowanie kolejnych prac przy zabytkach. Restauracje i remonty są w toku. W ubiegłym roku powiat ostrowski współfinansował kolejny etap wymiany okien wieży kościoła p.w. N. M. P. Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim, udzielał się też finansowo przy remoncie dachu na zabytkowym kościele drewnianym w Ociążu - podaje ostrowskie starostwo.

Wnioski kierowane do zarządu powiatu ostrowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego można składać do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim do 30 września.

Zgodnie z zapisami uchwały nr XLII/360/2014 z 29 października 2014 roku w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 

Źródło: powiat-ostrowski.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI