iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Dofinansowanie na modernizację drogi Strzegowa-Gostyczyna

Ponad 1 mln zł otrzymał Powiat Ostrowski na II etap modernizacji drogi Strzegowa-Gostyczyna. To już drugie dofinansowanie na ten projekt drogowy realizowany na terenie Gminy Nowe Skalmierzyce.

Środki na remont drogi Strzegowa-Gostyczyna pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. W czwartek 25 lipca 2019 r. stosowne umowy na dofinansowanie projektów drogowych podpisała Wicewojewoda Aneta Niestrawska. Władze Powiatu Ostrowskiego reprezentowali: Wicestarosta Roman Pacholczyk, Członek Zarządu Powiatu Damian Grądzielewski oraz Skarbnik Powiatu Donata Kupczyk.

Na mocy umowy Powiat Ostrowski otrzyma dofinansowania na poziomie 1,080 mln zł z przeznaczeniem na drugi etap prac. Wartość całej inwestycji to kwota ponad 2,1 mln zł.

 

- Nasz wniosek przeszedł pozytywną ocenę i uzyskaliśmy dofinansowanie z funduszy rządowych, które pozwoli nam kontynuować rozpoczęte zadanie polegające na modernizacji nawierzchni wraz z budową ścieżki rowerowej – powiedział Roman Pacholczyk wicestarosta ostrowski.

 

Modernizacja drogi Strzegowa-Gostyczyna to zadanie, które rozpoczęło się w ubiegłym roku. W pierwszym etapie, który objął odcinek ponad 2 km, powstała nowa nawierzchnia, odtworzono rowy oraz wybudowano ścieżkę rowerową. Całe zadanie kosztowało ponad 2,7 mln zł, z czego pozyskane środki z programu rozwoju infrastruktury drogowej wynosiły ok. 1,6 mln z, prawie 750 tys. zł przeznaczono z budżetu powiatu, a kwotą ok. 350 tys. zł dofinansowała to zadanie gmina Nowe Skalmierzyce.

 

Także w drugim etapie przewidziano podobny montaż finansowy: środki zewnętrzne, budżet powiatu oraz wsparcie samorządu gminnego.

 

Inwestycja ma zostać zakończona jesienią tego roku.

 

 

 

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI