iOstrowWlkp.pl reklamy
Rekrutacja

Dobra szkoła - dobry wybór - dobra przyszłość!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie od ponad 70 lat wpisuje się w tradycję techniczną naszego regionu i w potrzeby rynku pracy. Placówka kształci uczniów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: budowlanych, chemicznych, fotograficznych, logistycznych i weterynaryjnych, co owocuje wysokimi wynikami w nauce i na egzaminach zawodowych.

Szkoła prężnie współpracuje z zakładami pracy i uczelniami wyższymi, co przekłada się na łączenie teorii z praktyką i solidne przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej. Od lat współdziała z gimnazjami i szkołami podstawowymi, prowadząc profesjonalne warsztaty chemiczno-ekologiczne. Zapewnia przyjazną atmosferę, w której uczniowie realizują swoje pasje i zdobywają atrakcyjne zawody.

OFERTA EDUKACYJNA

 

TECHNIKUM

 • technik analityk – zdobywa wiedzę z zakresu analizy ilościowej, jakościowej surowców. Praca w laboratoriach przemysłowych, środowiskowych, medycznych, farmaceutycznych, kryminalistycznych i toksykologicznych.

 

 

 • technik budownictwa – zdobywa wiedzę z zakresu prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji, obmiarów i kosztorysów. Praca w firmach budowlanych, w nadzorze budowlanym.

 

 

 • technik geodeta - zdobywa wiedzę z zakresu wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenów, sporządzania map i tworzenia aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków. Praca w zakładach usług geodezyjnych, urzędach samorządowych, własna działalność.

 

 

 • technik fotografii i multimediów – zdobywa wiedzę z zakresu fotografii i grafiki komputerowej. Praca w laboratoriach fotograficznych, reklamie, w przemyśle fotooptycznym i optycznym.

 

 

 • technik logistyk – zdobywa wiedzę z zakresu prognozowania popytu i sprzedaży, planowania zakupów i transportu. Praca w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowo-transportowych.

 

 

 • technik weterynarii – zdobywa wiedzę z zakresu czynności diagnostyki, profilaktyki i leczenia weterynaryjnego. Praca w lecznicach, inspektoratach, laboratoriach, stacjach hodowli.

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • murarz-tynkarz – zdobywa wiedzę z zakresu budowania ścian, wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonuje schody, filary, stropy. Układa na ścianach okładziny, sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie. Wykonuje prace remontowe i rozbiórkowe. W pracy murarza-tynkarza ważna jest zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat do tego zawodu musi przejść specjalistyczne badania lekarskie obejmujące wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi. Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia, który uzyska wykształcenie w zawodzie murarz-tynkarz może uzyskać dodatkowe kwalifikacje na kursach zawodowych oraz podwyższyć swoje kwalifikacje w Branżowej Szkole II stopnia.

 

 • magazynier-logistyk – zdobywa wiedzę z zakresu przyjmowania towaru do magazynu, rozmieszczania i układania przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zapewnienia odpowiednie warunki przechowywania, wydawania środków i materiałów. Prowadzi dokumentację dotyczącą wydawania towarów z magazynu. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk, po potwierdzeniu kwalifikacji: Obsługa magazynów, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, jeżeli potwierdzi kwalifikacje: Organizacji transportu, po wcześniejszym uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

SZKOŁA POLICEALNA NR 1

(szkoła dzienna dla młodzieży)

 • technik masażysta,
 • technik farmaceutyczny.

 

SZKOŁA POLICEALNA NR 2

(szkoła zaoczna dla dorosłych)

 • technik usług kosmetycznych,
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DLA DOROSŁYCH

 • 3-letni cykl kształcenia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia,
 • 4-letni cykl kształcenia dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej.

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

 
Źródło: *Artykuł sponsorowany
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI