iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Decyzja podatkowa i zawiadomienie o stawkach za wywóz śmieci trafi do Twojego domu

2022-02-14 12:02:00

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęli doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za rok 2022. Właściciele nieruchomości jednocześnie otrzymają też zawiadomienie o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 


Doręczanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Każdy z pracowników urzędu będzie miał przy sobie upoważnienie. Na żądanie powinien okazać taki dokument przed podatnikiem, któremu dostarcza przesyłkę.

Dla bezpieczeństwa swojego i mieszkańców, pracownicy urzędu zachowają odpowiednie środki ochrony zdrowia. Urzędnicy będą wyposażeni w środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz preparaty do dezynfekcji rąk.

Odbiór zarówno decyzji jak i zawiadomienia o stawkach za śmieci trzeba potwierdzić podpisem. Mieszkańców prosimy o przygotowanie własnych długopisów.

Podatek od nieruchomości można opłacić za pośrednictwem bankowości elektronicznej na przypisany indywidualny numer konta podatnika, wskazany w decyzji podatkowej. Konto nie dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

UWAGA!  Od 2020 roku uległ zmianie sposób podpisu decyzji wymiarowych podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

Na decyzjach wymiarowych widnieje nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania (bez własnoręcznego podpisu).

Zgodnie z art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

Źródło: umostrow.pl


Czytaj również