iOstrowWlkp.pl reklamy
Dla przedsiębiorcy

Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Kiedy i na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)?

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą

Zawieszenie oznacza przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej.

Najważniejsza korzyść w okresie w zawieszenia to zwolnienie ze składek ZUS czy podatków dochodowych – za okres zawieszenia nie wpłacasz zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej. Nie musisz też składać deklaracji ZUS ani VAT. Nie możesz jednak osiągać przychodów w związku z działalnością.

Możesz zawiesić działalność gospodarczą:

  • z dowolnego powodu, na przykład jeśli masz przejściowe problemy z prowadzeniem firmy, nie masz takich dochodów, jak się spodziewałeś, zastanawiasz się nad przyjęciem oferty pracy na etacie lub gdy z przyczyn osobistych nie możesz poświęcić firmie wystarczająco dużo czasu
  • na dowolnie długi okres (również bezterminowo), nie krótszy jednak niż 30 dni
  • dowolną ilość razy.

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale możesz też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku.

Po wznowieniu zawieszonej działalności możesz ją ponownie zawiesić w dowolnym terminie. Przy ponownym zawieszeniu obowiązują te same zasady, co przy pierwszym zawieszeniu.

 

Jak zawiesić działalność jednoosobową

Działalność jednoosobowa może zostać zawieszona po złożeniu wniosku do CEIDG. Informacja o zawieszeniu zostanie przekazana do ZUS lub KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).Jeśli jesteś opodatkowany kartą podatkową, może wybrać jedno z dwóch rozwiązań:

  • zawiesić prowadzoną działalność składając wniosek do CEIDG, albo
  • zgłosić przerwę w prowadzeniu działalności naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. Zakończenie przerwy zgłaszasz dzień wcześniej.

Ważne! Jeśli zgłaszasz przerwę w urzędzie skarbowym, to taka przerwa musi trwać nieprzerwanie co najmniej 10 dni. Przepisy nie określają jej maksymalnego okresu. Jeśli zaś przerwa wynika z choroby – zawiadamiasz naczelnika urzędu skarbowego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.

Źródło: biznes.gov.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również