iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Czy będzie szybka kolej w Ostrowie?

Zdjęcie: umostrow.pl
„Koleje Dużych Prędkości kluczem rozwoju gospodarki” – to tytuł konferencji zorganizowanej przez ostrowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w ramach jubileuszu 40 – lecia ich działalności. Spotkanie odbyło się w Restauracji Borowianka.

Od początku swojego istnienia Oddział Stowarzyszenia ITK odgrywał i odgrywa trudną do przecenienia rolę w systemie infrastruktury kolejowej i drogowej, a także lotniczej na terenie południowej Wielkopolski.

 

Ostrów Wielkopolski jest jednym z najważniejszych węzłów kolejowych i drogowych województwa. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpiła przebudowa linii kolejowych: Kluczbork – Poznań, Ostrów Wielkopolski – Grabowo, Łódź Kaliska – Zasieki granica państwa, Przebudowano i zmodernizowano wiele dróg krajowych i gminnych. Wykonano I etap obwodnicy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. II etap obwodnicy zostanie ukończony w lipcu 2017 r. Obecnie trwają prace przy obwodnicach Jarocina i Kępna. Zmodernizowano lotnisko w Michałkowie i utwardzono pas startowy, co pozwoliło na udostępnienie tego portu lotniczego szerszej liczbie użytkowników. We wszystkich tych działaniach aktywnie uczestniczyli i uczestniczą członkowie SITK w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Podczas konferencji pt. „Koleje Dużych Prędkości kluczem rozwoju gospodarki”, rozmawiano o wyzwaniach jakie stoją przed transportem kolejowym. W spotkaniu uczestniczyli m.in: poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, starosta ostrowski Paweł Rajski. Gospodarzem uroczystości był Seweryn Kaczmarek, prezes Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.

 

- Jako prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego bardzo cieszę się, że ostrowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji od lat konsekwentnie zabiega o rozwój infrastruktury komunikacyjnej dla naszego miasta i regionu, będąc tym samym - ważnym partnerem, a zarazem sojusznikiem ostrowskiego samorządu. Wiele uwagi i czasu poświęcaliście do tej pory chociażby obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, która już za miesiąc – powinna w całości służyć kierowcom i znacznie ograniczyć ruch tranzytowy przebiegający przez nasze miasto. Konsekwentnie podkreślacie też konieczność modernizacji dalszych odcinków drogi S-11, będącej komunikacyjnym kręgosłupem naszego regionu – mówiła prezydent Beata Klimek.

 

Stowarzyszenie SITK w Ostrowie Wielkopolskim ma ogromne doświadczenia w zakresie zagadnień technicznych i organizacyjnych kolei konwencjonalnej oraz już obecnie dysponuje specjalistyczną wiedzą na temat budowy i rozwoju Kolei Dużych Prędkości, którą zresztą należy pilnie rozwijać.

 

- Dziś jednak, za sprawą zorganizowanej konferencji, powracamy do tematu Kolei Dużych Prędkości. Po latach dużych przygotowań, a także nadziei i związanych z nim oczekiwań –  realizacja tego projektu została  niestety „zamrożona” w 2011 roku do roku 2030. Trzeba jednak zdecydowanie podkreślić, że to bardzo długi okres, który nawet, po blisko 6 latach od ogłoszenia tej decyzji – jest dla nas wciąż zbyt odległy. Biorąc pod uwagę skalę dotychczasowego zaangażowania, poniesionych nakładów finansowych, jak i rozbudzonych nadziei związanych z KDP, decyzja ta co najmniej budzi duże wątpliwości. I to zwłaszcza w kontekście perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020, gdyż znacznie ogranicza to szanse na pozyskanie dofinansowania z unijnych programów rozwojowych na budowę linii Kolei Dużych Prędkości – dodała prezydent.

Należy jednak podkreślić, że w ubiegłym tygodniu Minister Infrastruktury i Budownictwa podkreślił, iż „jeżeli projekt (KDP) będzie uzasadniony społecznie i ekonomicznie”, to zostanie podjęta decyzja o jego budowie.

- Deklaracja Pana Ministra to z pewnością ważny sygnał, który świadczy o tym, że obecne władze centralne biorą pod uwagę szybszą realizację tego przedsięwzięcia. To z pewnością cieszy – mówi prezydent miasta.

 

Prelegentami podczas konferencji byli: dr inż. Andrzej Massel z Instytutu Kolejnictwa, prof. dr hab. Inż. Jerzy Kisilowski, przewodniczący Komitetu Rozwoju Kolei Dużych Prędkości dr inż. Andrzej Krzyszkowski, zastępca dyrektora Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK Zbigniew Miliński, kierownik Wydziału Odbiorów Technicznych Krzysztof Warmiński oraz Piotr Tomala z ViaCon Rydzyna.   

W ramach jubileuszu zorganizowano także XI Dni Techniki Kolejowej na terenie zakładu PKP CARGO TABOR, przejazd pociągu specjalnego na trasie Ostrów wielkopolski – Antonin – Ostrów Wielkopolski i Galę Jubileuszową, która odbyła się w niedzielę, 18 czerwca 2017 roku.

Źródło: umostrow.pl

Tagi: ostrów, kolejeTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI