iOstrowWlkp.pl reklamy
Ciekawostki

Czy animacje na ostrowskich podwórkach powrócą w wakacje?

O zaplanowanie i realizację również w 2022 roku projektu „Czar Miejskiego Podwórka – animacje dla dzieci i młodzieży w ostrowskim Śródmieściu” wnioskuje Mateusz Nycek, radny miejski i przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.

W interpelacji złożonej podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej wskazał, że ponowne przeprowadzenie tej inicjatywy podczas tegorocznych wakacji to szansa na kolejne dwa miesiące atrakcji, 62 dni zabawy i 186 godzin animacji dla ostrowskich dzieci oraz dodatkowa przestrzeń do integracji społecznej dzieci przybyłych z Ukrainy.

 

- Pilotażowa edycja przedsięwzięcia zrealizowana z mojej inicjatywy z powodzeniem w okresie lipca i sierpnia ubiegłego roku spotkała się z dużym zainteresowaniem najmłodszych ostrowian i bardzo pozytywnym przyjęciem lokalnego społeczeństwa – rodziców, opinii publicznej oraz środowisk medialnych i samorządowych. Pozytywne głosy o inicjatywie płynęły bezpośrednio ze strony Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, wielu Radnych Miasta, a pozytywnego podsumowania dokonała również merytoryczna Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Jeszcze jednym potwierdzeniem społecznej wartości tego zadania stała się w ostatnim czasie nominacja projektu „Czar Miejskiego Podwórka…” do tytułu Wydarzenia Społecznego 2021 roku w plebiscycie Ostrowianin Roku – podkreśla radny Mateusz Nycek. Autor inicjatywy wskazuje, że ta pozytywna pilotażowa realizacja zadania w roku 2021 uzasadnia – również zgodnie z praktyką tzw. banku dobrych pomysłów – jego kontynuację w kolejnym roku i realizację przez Miasto jako własnego zadania budżetowego. Zdaniem radnego wpisuje się ono również w aktywną i efektywną kontynuację społecznego wymiaru rewitalizacji naszego miasta oraz proces ważnej aktualnie integracji społecznej.

 

- Stworzenie przebywającym w naszym mieście dzieciom z Ukrainy możliwości wspólnych zorganizowanych wakacyjnych zabaw na ostrowskich podwórkach staje się kolejnym, szczególnym i niezmiernie ważnym, argumentem za organizacją i realizacją "Czaru Miejskiego Podwórka..." również w tegoroczne letnie wakacje, który w ten sposób nabierze wymiaru „Polsko-Ukraińskiego Czaru Miejskiego Podwórka” w Ostrowie Wielkopolskim - podkreśla radny M. Nycek.

 

W swojej interpelacji zaapelował do prezydent Beaty Klimek, skarbnika miejskiego Michała Żabińskiego i całej Rady Miejskiej o wspólne zaplanowanie na lipiec i sierpień 2022 kolejnych dwóch miesięcy pełnych zabawy i radości dla ostrowskich dzieci - tych polskich i tych ukraińskich. W ustnej odpowiedzi już podczas obrad sesji wiceprezydent Sebastian Górski zadeklarował „podjęcie wyzwania” i wolę włączenia II edycji przedsięwzięcia „Czar Miejskiego Podwórka” w przygotowywaną przez miasto ofertę wakacyjną dla dzieci i młodzieży.

 

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI