iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Czas na kwalifikację wojskową

W tym roku kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa wielkopolskiego odbędzie się rozpocznie się 17 kwietnia, a zakończy 21 lipca 2023 roku.

W Ostrowie Wielkopolskim kwalifikacja odbywać się będzie między 17 kwietnia, a 30 maja (oprócz 2 maja), w godzinach  od 8:30 do 16:30 przy ulicy Limanowskiego 17. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. (Dz. U. z 2023, poz. 333) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby, które w latach 2021–2022:

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą  naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W bieżącym roku do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi w Wielkopolsce zobowiązanych jest ok. 16938 tys. mężczyzn i ok. 16196 tys. kobiet rocznika podstawowego (2004).

Źródło: umostrow.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również