iOstrowWlkp.pl reklamy
Edukacja

CERAMA – dobra szkoła - dobry wybór - dobra przyszłość!

2021-02-19 11:16:37
Krotoszyńska Cerama od ponad 70 lat wpisuje się w tradycję techniczną naszego regionu i w potrzeby rynku pracy. Kształci uczniów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: budowlanych, chemicznych, fotograficznych, logistycznych i weterynaryjnych, co owocuje wysokimi wynikami w nauce i na egzaminach zawodowych.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie czyli popularna Cerama prężnie współpracuje z zakładami pracy i uczelniami wyższymi, co przekłada się na łączenie teorii z praktyką i solidne przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej. Placówka od lat współdziała z gimnazjami i szkołami podstawowymi, prowadząc profesjonalne warsztaty chemiczno-ekologiczne. Szkoła zapewnia przyjazną atmosferę, w której uczniowie realizują swoje pasje i zdobywają atrakcyjne zawody.

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

                    • TECHNIKUM                   

 

  • technik analityk

- zdobywa wiedzę z zakresu analizy ilościowej, jakościowej surowców. Praca w laboratoriach przemysłowych, środowiskowych, medycznych, farmaceutycznych, kryminalistycznych i toksykologicznych.

 

 

 

  • technik budownictwa

- ​zdobywa wiedzę z zakresu prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji, obmiarów i kosztorysów. Praca w firmach budowlanych, w nadzorze budowlanym.

 

 

  • technik fotografii i multimediów

– zdobywa wiedzę z zakresu fotografii i grafiki komputerowej. Praca w laboratoriach fotograficznych, reklamie, w przemyśle fotooptycznym i optycznym.

 

 

  • technik logistyk

– zdobywa wiedzę z zakresu prognozowania popytu i sprzedaży, planowania zakupów i transportu. Praca w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowo-transportowych.

 

 

  • technik weterynarii

– zdobywa wiedzę z zakresu czynności diagnostyki, profilaktyki i leczenia weterynaryjnego. Praca w lecznicach, inspektoratach, laboratoriach, stacjach hodowli.

 

 

     BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA    

 

  • murarz-tynkarz

– zdobywa wiedzę z zakresu budowania ścian, wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonuje schody, filary, stropy. Układa na ścianach okładziny, sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie. Wykonuje prace remontowe i rozbiórkowe. W pracy murarza-tynkarza ważna jest zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat do tego zawodu musi przejść specjalistyczne badania lekarskie obejmujące wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi. Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia, który uzyska wykształcenie w zawodzie murarz-tynkarz może uzyskać dodatkowe kwalifikacje na kursach zawodowych oraz podwyższyć swoje kwalifikacje w Branżowej Szkole II stopnia.

 

  • magazynier-logistyk

– zdobywa wiedzę z zakresu przyjmowania towaru do magazynu, rozmieszczania i układania przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zapewnienia odpowiednie warunki przechowywania, wydawania środków i materiałów. Prowadzi dokumentację dotyczącą wydawania towarów z magazynu. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk, po potwierdzeniu kwalifikacji: Obsługa magazynów, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie technik logistyk, jeżeli potwierdzi kwalifikacje: Organizacji transportu, po wcześniejszym uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

Źródło: *Artykuł sponsorowany


Czytaj również

BISTRO NA TALERZU 3