iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Bus dla Dziennego Domu „Senior+”

Zdjęcie: umostrow.pl
Ostrowski Urząd Miejski pozyskał 82 200 zł z „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” na zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Będzie nim dysponował Dom Dzienny „Senior+”. Pozostała kwota potrzebna na zakup pojazdu zostanie dołożona z miejskiego budżetu.

Obecnie z usług Dziennego Domu „Senior+” korzysta czterdziestu ostrowskich seniorów. Wielu z nich to osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, m.in. poruszające się na wózku inwalidzkim, niewidome. Zakup busa ułatwi im korzystanie z usług ośrodka, w tym tak ważnej rehabilitacji, którą oferuje Dzienny Dom „Senior+”.

- Wiem, że wiele starszych osób chciałoby skorzystać z opieki w Domu Dziennym, jednak nie mogą tam dotrzeć ze względu na problemy z poruszaniem. Obecnie większość podopiecznych Domu to osoby samotne, mieszkające najczęściej na obrzeżach miasta, które korzystają teraz z miejskiej komunikacji. Jest to jednak dla nich ogromne wyzwanie, czasem niemożliwe do pokonania. Dzięki nowemu pojazdowi niepełnosprawni seniorzy – osoby poruszające się na wózkach, niewidome, będą mogły dotrzeć do placówki – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, w Ostrowie planowane jest utworzenie kolejnego domu dziennego.

- Również w kontekście Domu Dziennego mającego powstać przy ulicy Raszkowskiej, który pod swe skrzydła weźmie kolejne osoby wymagające opieki, taki zakup będzie niezwykle przydatny. Dzięki pozyskanej dotacji zapłacimy za niego o ponad 80 tys. mniej – dodaje prezydent miasta.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również