iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Będzie remont drogi gminnej w Tarchałach Wielkich

Zdjęcie: odolanow.pl

Odolanów, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 796278P ul. Raszkowskiej w miejscowości Tarchały Wielkie”.

Zadanie obejmuje remont drogi o długości 1461 m, która stanowi połączenie z drogami wyższego rzędu tj. drogą powiatową. Remontowany odcinek ulicy Raszkowskiej o długości 1461 m ma swój początek w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową ul. Szkolną a koniec w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową nr 5326P.

W ramach zadania przewiduje się remont konstrukcji nawierzchni jezdni, poboczy z kruszywa łamanego oraz regulacji wysokościowej ścieków, krawężników, wpustów deszczowych i ustawieniu oznakowania pionowego.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 944 368,79 w tym 472 184,40 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 472 184,39 zł – środki własne budżetu Gminy i Miasta Odolanów.

Źródło: odolanow.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również