iOstrowWlkp.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl

Reklama - EUROWARSZTAT TOMIK
Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM


Sportowe wydarzenia z powiatu ostrowskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu ostrowskiego.

Ostrów Wielkopolski

Apele przyjęte. Klub radnych PiS "nie bierze udziału w polityce"

2020-02-05 09:02:00

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, rajcy przegłosowali Apel do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie przystąpienia przez Polskę do Zielonego Ładu Unii Europejskiej i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Nie był to jedyny apel tego dnia przyjęty przez ostrowskich radnych.

- Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego, mając na uwadze dziejową odpowiedzialność za przyszłość przyszłych pokoleń, świadoma negatywnych skutków postępujących zmian klimatycznych oraz potrzeby podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania im, apelujemy... - rozpoczął Jakub Paduch, radny z Koalicji Obywatelskiej.

 

- Jako Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego zdecydowanie nie zgadzamy się z określeniem odstąpienia przez Polskę od powyższych celów jako sukces władz naszego państwa - kontynuował radny.

 

- Polityka klimatyczna to kluczowe wyzwanie cywilizacyjne, mające również wpływ na życie przyszłych pokoleń ostrowian i Polaków. Dlatego powinna być prowadzona ponad bieżącymi podziałami politycznymi, zarówno w wymiarze ogólnopolskim jak i lokalnym. Apel jest zgodny z już realizowanym programem miasta w tym zakresie i wierzę, że jego wspólne przyjęcie z klubem Koalicji Obywatelskiej to pierwszy krok, by politykę klimatyczną i ekologiczną wyłączyć z bieżących sporów politycznych i działać wspólnie ponad podziałami w myśl zasady "wszystkie ręce na pokład" - podkreślał z kolei radny Mateusz Nycek, wiceprzewodniczący Klubu Przyjazne Miasto.

Nieco inne zdanie mieli radni z Klubu Prawo i Sprawiedliwość. - Apel jest bezzasadny, gdyż Polska zamierza przystąpić do neutralności energetycznej w swoim tempie, jak mówił mówił premier Mateusz Morawiecki. Nasz kraj akceptuje ambitny cel Unii Europejskiej i nie jest w stanie wykonać go w zaplanowanym terminie ze względu na kosztowną transformację - mówił radny Dawid Korzeniewski (PiS). - Warto podkreślić, że koszt takiej transformacji, gdyby miał nastąpić teraz wyniósłby 500 mld euro.

 

W naszej ocenie uważamy, że apel jest czysto polityczny, a my w polityce brać udziału nie będziemy - dodał.

 

Mimo sprzeciwu radnych PiS, apel 19 głosami za, został przyjęty.

 

Burzliwa dyskusja dotyczyła także Apelu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego. Inicjatorem tego apelu był Klub Radnych „Przyjazne Miasto”. Argumentów po obu stronach było wiele. Radny D. Korzeniewski przedstawił grafiki dotyczące rosnących dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Na inne dane wskazał radny M. Nycek.

- Czując odpowiedzialność za pomyślny rozwój społeczności lokalnych wnosimy o ustawowe zmiany zasad organizacji finansów publicznych i daleko idące ich przemodelowanie z poszanowaniem konstytucyjnej zasady adekwatności dochodów do zadań powierzonych samorządom - mówił Marek Śliwiński, przewodniczący Klubu Radnych Przyjazne Miasto.

 

- Brak konkretnych rekompensat pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań gminnych prowadzić będzie nieuchronnie do pogorszenia jakości życia mieszkańców naszych małych ojczyzn - dodał M. Śliwiński. 

 

- To nie jest apel wymierzony w kogokolwiek. To apel w sprawie. Stajemy w obronie lokalnej wspólnoty samorządowej. Jesteśmy to winni naszym mieszkańcom. Wszystkim, którzy wspierają nas samorządowców w walce o rolę i pozycje polskiego samorządu wyrażam moje ogromne uznanie i ogromną wdzięczność - mówiła podczas sesji Rady Miejskiej Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Apel został przyjęty 19 głosami za i czterema przeciw (radni PiS). Większość radnych tę informację skwitowała oklaskami.

 

 

Zamów reklamę w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl

Reklama w Gazecie Internetowej

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Ostrowie Wielkopolskim i okolicy.

Zapytaj prawnika

Reklama SMOK AUDIOiOstrowWlkp.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - iostrowwlkp.pl