iOstrowWlkp.pl reklamy
Ciekawostki

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w obszarem funkcjonalnym UE

Zdjęcie: Magdalena Bartnik - KPM

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska i Metropolia Krakowska jako jedyne w Polsce i zostały zakwalifikowane do projektu „Obszary funkcjonalne Unii Europejskiej”. W jego ramach uzyskają wsparcie Banku Światowego i Komisji Europejskiej w planowaniu i wdrażaniu projektów skoncentrowanych na rozwoju, a finansowanych ze środków unijnych.

Do udziału w projekcie zaproszonych zostało ponad 200 obszarów funkcjonalnych z całej Europy. Po analizie nadesłanych aplikacji, ostatecznie zostało 12 z 8, wśród nich Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Podczas spotkania przedstawicieli samorządów Aglomeracji z reprezentantami Banku Światowego i Komisji Europejskiej dokonano wstępnej analizy obszarów, w ramach których instytucje te wspierać będą samorządy z południowej Wielkopolski. Według wstępnych założeń, współpraca ta ma zostać nakierowana na kwestie zintegrowanego transportu, przedsiębiorczości i innowacyjności oraz planowania przestrzennego. Efektem realizacji projektu na obu płaszczyznach ma być bezpieczniejsze i łatwiejsze poruszanie się mieszkańców po obszarze Aglomeracji oraz efektywniejsze wykorzystanie terenów samorządów, które je tworzą.

Projekt „Obszary funkcjonalne Unii Europejskiej” realizowany będzie do kwietnia przyszłego roku.

Źródło: Juliusz Kowalczyk - KPM

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również