iOstrowWlkp.pl reklamy
Ważne sprawy

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Jak będzie? Powstała strategia

2023-03-15 09:03:00

Gotowy jest projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku. To 300-stronicowy dokument, który szczegółowo określa kierunki rozwoju miast i gmin należących do AKO na najbliższe lata.


- Jest to dokument o znaczeniu strategicznym. To drugi dokument o znaczeniu ponadlokalnym, który jest tworzony w historii Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Jest on na tyle ważny, ponieważ za nim pójdą konkretne, wymierne działania i środki finansowe. Mówimy o projektach inwestycji, których miasto Ostrów Wielkopolski, ale także wszystkie inne samorządy w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej potrzebują - podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W sumie do Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w ciągu najbliższych siedmiu lat, ma trafić blisko 200 milionów złotych. To nie wszystko. Kolejne 200 milionów złotych ma pochodzić z programu „Feniks” na utworzenie kolei aglomeracyjnej.

Projekt strategii zawiera pięć najważniejszych, głównych celów strategicznych. To transport i mobilność, klimat i środowisko, społeczeństwo, gospodarka oraz inteligentne zarządzanie. Ostrów Wielkopolski do nowej perspektywy unijnej jest bardzo dobrze przygotowany. Od kilkunastu miesięcy miasto pisało własne dokumenty strategiczne.

- Szczególny akcent chcemy położyć na transport publiczny i zakup kolejnych elektrycznych autobusów. Przymierzamy się także do zakupu pierwszych autobusów wodorowych. Będziemy stawiać nowe wiaty przystankowe, w tym wiaty zielone, poszerzać system informacji pasażerskiej, przebudujemy zajezdnię Miejskiego Zakładu Komunikacji, wybudujemy parking buforowy w centrum miasta. Szczególny akcent zamierzamy położyć na kontynuację inwestycji w zielono–niebieską infrastrukturę - wymienia Mikołaj Kostka, wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego. 

W praktyce oznacza to budowę nowych parków, skwerów czy rewitalizację już istniejących zielonych zakątków miasta. Kostkę brukową i beton ma sukcesywnie zastępować nawierzchnia przepuszczalna, a więc taka, która pozwala wodzie deszczowej wsiąkać w grunt. To nie wszystkie plany inwestycyjne.

- Będziemy zabezpieczać miasto i jego mieszkańców przed negatywnymi skutkami postępujących zmian klimatycznych, między innymi budując kolejne zbiorniki retencyjne oraz kolektory kanalizacji deszczowej - mówi Mikołaj Kostka, wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Projekt strategii będzie teraz poddany konsultacjom społecznym.  W Ostrowie Wielkopolskim takie spotkanie odbędzie się we wtorek, 21 marca o godzinie 10.00 w Centrum Aktywności Lokalnej.

W konsultacjach może wziąć udział każdy. Zachęcamy zatem mieszkańców, przedsiębiorców, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych. Będzie to okazja do wyrażenia swojego stanowiska zarówno o strategii jak i oczekiwaniach.

- Projekt strategii dostępny jest także na stronie stowarzyszenia oraz w wersji papierowej, w siedzibie biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w Kaliszu. Wszelkie uwagi można zgłaszać zarówno drogą elektroniczną jak i pocztą tradycyjną - mówi Ewa Milewska, dyrektor Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku dostępny jest na sako-info.plCzytaj również

KS PROJEKT SZYMON KARBOWIAK
BISTRO NA TALERZU