iOstrowWlkp.pl reklamy
Przygodzice

10 mln zł na inwestycje. Jakie są priorytety?

W 2021 r. samorządowcy z Przygodzic zaplanowali na inwestycje 9 mln 400 tys. zł. Wśród nich są zarówno zadania związane z budową nowych czy też modernizacją obecnych budynków użyteczności publicznej, remontami dróg, a także przedsięwzięcia związane z poszerzeniem sieci wodno-kanalizacyjnej.

- Ten budżet jest oparty na realnych możliwościach finansowych samorządu gminy. Pomimo trwającej pandemii, przy spadających dochodach i rosnących wydatkach gminy, zostają utrzymane: poziom inwestycji, a tym samym tempo naszego rozwoju - zapewnia wójt Przygodzic, Krzysztof Rasiak.

 

Największą i najdroższą inwestycją tegorocznego budżetu, wspartą środkami z Programu Maluch+2021, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz  Funduszu Inwestycji Samorządowych, będzie budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Wysocku Małym. Dwuletnia inwestycja ma w sumie pochłonąć 8 mln 400 tys. zł, z czego ponad 4 mln 200 tys. zł w 2021 r. Natomiast 2 mln 360 tys. zł zabezpieczono na termomodernizację magistratu w Przygodzicach.

 

Zaplanowane na 2021 r. inwestycje na terenie gminy Przygodzice:

 • Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przygodzicach - 2.360.000 zł
 • Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym - 4.222.000 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Przygodzice ul. Ceglana i ul. Wrocławska - 940.900 zł
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przygodzicach (Pardalin) - 10.000 zł
 • Budowa sieci wodociągowej w Topoli-Osiedle ul. Leśna - 10.000 zł
 • Przebudowa drogi przy ul. Wodnej w Jankowie Przygodzkim na odcinku około 960m - 200.000 zł
 • Budowa drogi (łącznik) na odcinku od Zajazdu Górecznik do drogi powiatowej (kierunek Chynowa) - 35.000 zł
 • Budowa drogi gminnej łączącej Janków Przygodzki z Topolą Osiedle (ul. Wierzbowa) - 66.510 zł
 • Budowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Słoneczna - 5.000 zł
 • Budowa drogi gminnej w Bogufałowie - 25.000 zł
 • Budowa drogi łączącej Topolę-Osiedle z miastem Ostrów Wielkopolski - 11.448 zł
 • Dobudowa remizy strażackiej do istniejącej sali wiejskiej w Przygodziczkach - 10.000 zł Przebudowa remizy strażackiej w Bogufałowie - 5.000 zł
 • Budowa i rozbudowa drogi gminnej w Chynowej oraz Bogufałowie - 35.670 zł
 • Rozbudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Ogrodowa - 20.000 zł
 • Rozbudowa drogi gminnej w Przygodziczkach - 18.000 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębnicy – budowa systemu nawadniającego boisko piłkarskie z wykorzystaniem wody opadowej - 63.000 zł
 • Wniesienie wkładów do "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. - 50.000 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego Czarnylas ul. Morelowa i Wiśniowa - 7.000 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego Dębnica ul. Ojca Cierpki - 161.000 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przygodziczki - 1.000 zł
 • Instalacja fotowoltaiczna na sali wiejskiej w Chynowej - 60.000 zł
 • Modernizacja wejścia głównego i podjazdu dla niepełnosprawnych budynku sali wiejskiej w Ludwikowie - 17.000 zł
 • Rozbudowa i przebudowa sali wiejskiej w Czarnymlesie - 22.000 zł
 • Budowa chłodni przy sali wiejskiej w Bogufałowie - 9.000 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Chynowej - 15.000 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jankowie Przygodzkim - 19.000 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przygodzicach - 24.141 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Topoli Wielkiej - 29.502 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Topoli-Osiedle - 20.000 zł

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również