iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

"Orły" zostały przyznane

2017-06-05 12:06:00
Nagrody "Orły Biznesu Powiatu Ostrowskiego", stoiska i prezentacje firm, szkolenia dla pracowników, to kilka elementów programu przygotowanego na IV Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości zorganizowane w ostrowskim Zespole Szkół Ekonomicznych. Tegoroczna impreza odbywała się pod hasłem "Od projektu do efektu".

- Kiedy bezrobocie jest na poziomie 4 proc. rynek pracy zgłasza ogromne zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych młodych ludzi. Dlatego cieszę się, że Dyrekcja i Rada Pedagogiczna ZSE podejmuje się organizacji tego przedsięwzięcia, które adresowane jest do środowiska biznesowego. Pokazujemy to, co ważne w Powiecie Ostrowskim, ale także to, co dobre w szkolnictwie zawodowym. Cieszę się z obecności i wsparcia Izby, która jest dla nas ważnym partnerem. Staramy się, aby targi rozwijały się i w tym roku nowym elementem jest nagroda "Orzeł Biznesu" – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Tegorocznym targom towarzyszyło hasło "Od projektu do efektu" – wybrane w konkursie dla zwiedzających rok temu.

– Często mówimy, że  dobry pomysł to połowa sukcesu. Dlatego chcemy w tym roku pokazać poprzez wybór firm, że dla osiągnięcia zaplanowanego celu biznesowego, równie ważny jest sam pomysł i zaprojektowanie projektowanie działań – powiedziała Beata Matuszczak dyrektor ZSE.

W formułę targów wpisały się firmy nominowane do nagrody Orzeł Biznesu.

- Patronem i fundatorem Orłów Biznesu jest starosta ostrowski. Idea, która jej przyświeca narodziła się z potrzeby wyróżnienia znaczących firm na terenie powiatu ostrowskiego – powiedziała Ewa Machnik dyrektor Izby Przemysłowo Handlowej Południowej Wielkopolski w Ostrowie.

– Obrady i dyskusja Kapituły, w skład której wchodzili Starosta Ostrowski i Prezydium Izby były trudne. Musieliśmy bowiem wybrać tylko pięć nominowanych firm.  To pierwsza edycja nagrody, z którą wiążemy jednak dużą przyszłość i liczymy, że będzie się rozwijać – mówił Tomasz Adamek Prezes IPHPW.

 

Do nagrody nominowane zostały następujące firmy: MAHLE BEHR, JMP MEDICAL, Spółdzielnia Mleczarska LAZUR, ZAP KOOPERACJA oraz firma OVB ALLFINANZ.

Nominowani uhonorowani zostali dyplomami wręczonymi przez Starostę Ostrowskiego i Prezesa  Izby. W tym roku Kapituła postanowiła wręczyć dwie statuetki. Pierwszego specjalnego "Orła Biznesu Powiatu Ostrowskiego" za promowanie przedsiębiorczości oraz wspieranie szkolnictwa zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Ostrowskim otrzymała firma ZAP KOOPERACJA. Nagrodę, którą wręczyła Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski wraz z Starostą Ostrowskim i Prezesem Izby odebrał Wiesław Małuszek. Drugi Orzeł Biznesu przypadł w udziale firmie JMP Medical z Czarnegolasu, która specjalizuje się w produkcji kontenerowych pracowni rezonansu magnetycznego. Statuetkę z rąk Posła na Sejm Tomasza Ławniczaka oraz Starosty Ostrowskiego i Prezesa Izby odebrała w imieniu firmy Magdalena Rybacka.

 

Podczas targów zaprezentowano także szerszej publiczności "magazyn  przyszłości" projekt, który przygotowany został przez uczniów szkoły pod okiem Magdaleny Barczak-Zmyślonej. Magazyn to tak naprawdę nowoczesne laboratorium wykorzystujące nowatorskie podejście do ewidencjonowania  zapasów i przepływów. Rozwiązanie to uzyskało dofinansowanie w ramach Technograntgów oraz jest wykorzystywane w edukacji klas o specjalności logistycznej.

Na koniec targów rozstrzygnięto także konkurs na najładniejsze stoisko. W tym roku nagroda przypadła prezentacji zorganizowanej przez Credit Agricole.
Czytaj również

KS PROJEKT SZYMON KARBOWIAK
BISTRO NA TALERZU